Εργοδηγός τμήματος εγκατάστασης

Αναζητούμε ικανό Εργοδηγό - project manager για τον συντονισμό των εργασιών και την επίβλεψη των συνεργείων εργασίας στα έργα εγκατάστασης της εταιρείας μας. Ο εργοδηγός, έχει ουσιαστικό ρόλο, από την αρχή μέχρι και την ολοκλήρωση ενός έργου. Ο εργοδηγός εγκατάστασης ανελκυστήρων θα πρέπει να έχει δόκιμη κατάρτιση στον κλάδο. Οι ηγετικές σας δεξιότητες και η εκτεταμένη εμπειρία σας σάς δίνουν τη δυνατότητα να καθοδηγείτε την εργασία τρίτων και να λαμβάνετε γρήγορες αποφάσεις. Πρέπει να είστε καλά οργανωμένος και να βάζετε πάνω απ’ όλα την ασφάλεια.

Αρμοδιότητες :

 • Συντονισμός εργασιών και παράδοσης υλικών, σύμφωνα με τις προτεραιότητες και τις απαιτήσεις του κάθε έργου
 • Ανάθεση γενικών και καθημερινών καθηκόντων
 • Επίβλεψη και αξιολόγηση εργατών και τεχνιτών
 • Εξασφάλιση της τήρησης όλων των προφυλάξεων ασφαλείας και προτύπων ποιότητας
 • Παρακολούθηση εξόδων και διασφάλιση τήρησης του προϋπολογισμού
 • Επίλυση προβλημάτων καθώς ανακύπτουν
 • Αναφορά προόδου σε ανώτερα στελέχη

Απαιτούμενα Προσόντα:

 • Δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου
 • Σε βάθος γνώση της διαδικασίας εγκατάστασης ανελκυστήρα, του εξοπλισμού και των οδηγιών που αφορούν στην ασφάλεια και υγεία στο χώρο εργασίας Αποδεδειγμένη εμπειρία στον κλάδο των ανελκυστήρων
 • Ικανότητα ανάγνωσης σχεδίων, διατάξεων και σχεδιαγραμμάτων
 • Εξαιρετικές ηγετικές και οργανωτικές δεξιότητες
 • Ικανότητα αποτελεσματικής επικοινωνίας και παροχής αναφορών
 • Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων
 • Επικοινωνιακές δεξιότητες

Παροχές:

 •  Θέση πλήρους απασχόλησης.
 •  Άριστο εργασιακό περιβάλλον σε σύγχρονες εγκαταστάσεις
 • Εξαιρετικές ευκαιρίες επαγγελματικής ανάπτυξης και ανέλιξης
 • Εκπαίδευση και εξειδίκευση
 • Πλήρες πακέτο σταθερών αποδοχών
 • Κινητό τηλέφωνο
 • Ι.Χ