Γραμματειακή υποστήριξη του τμήματος πιστοποίησης

Η εταιρεία STAGER από το 1976 με συνεχή και δυναμική παρουσία και ηγετική θέση στον ελλαδικό χώρο, δραστηριοποιείται στον τομέα εγκατάστασης, επισκευής, ανακαίνισης και συντήρησης ανελκυστήρων και παντός τύπου ανυψωτικών μηχανημάτων, ενδιαφέρεται να προσλάβει άτομο για την Γραμματειακή υποστήριξη του τμήματος πιστοποίησης για πλήρη πρωινή απασχόληση στο νέο κατάστημα της στην Γλυφάδα.

 

Αρμοδιότητες:

 • Διαχείριση εισερχόμενων κλήσεων και ηλεκτρονικής αλληλογραφίας.
 • Συντονισμός και οργάνωση καθημερινών εργασιών τεχνικών.  
 • Εξυπηρέτηση & Διαχείριση παραπόνων πελατών. 
 • Σύνταξη reports και Στατιστικών.
 • Σύνταξη και παρακολούθηση οικονομικών προσφορών.
 • Προετοιμασία διαδικασιών πιστοποίησης ISO

Προσόντα:

Άριστη γνώση των προγραμμάτων Microsoft Office (Word, Outlook, Excel, PowerPoint)

 •   Εμπειρία τουλάχιστον 3 έτη σε γραμματειακή θέση με τηλεφωνική εξυπηρέτηση.
 • Εξαιρετικές δεξιότητες επικοινωνίας (προφορικής και γραπτής)
 •  Ικανότητα διαπραγμάτευσης    
 • Δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων
 • Σχετικός τίτλος/πτυχίο ιδιωτικής σχολής ή πανεπιστημίου    
 • Ευέλικτο ωράριo

 • Εξαιρετικό περιβάλλον εργασίας
 • Συνεχείς ευκαιρίες εκπαίδευσης
 • Μηνιαίο μισθό
 • Πλήρη ασφαλιστική κάλυψη
 • Δυνατότητα εξέλιξης