Η εταιρεία STAGER από το 1976 με συνεχή και δυναμική παρουσία και ηγετική θέση στον ελλαδικό χώρο, δραστηριοποιείται στον τομέα εγκατάστασης, επισκευής, ανακαίνισης και συντήρησης ανελκυστήρων και παντός τύπου ανυψωτικών μηχανημάτων, ενδιαφέρεται να προσλάβει άτομο για Βοηθό Λογιστή, για πλήρη πρωινή απασχόληση στο νέο κατάστημα της στην Γλυφάδα, με κύριες αρμοδιότητες:

 • Καταχώρηση Εσόδων-Εξόδων
 • Καταχωρίσεις παραστατικών πληρωμών / εισπράξεων
 • Καταχώρηση τραπεζικών κινήσεων και συμφωνία υπολοίπου τραπεζών
 • Συμφωνία ταμείου κεντρικού και υποκαταστημάτων
 • Συμφωνίες πελατών / συνεργατών
 • Έλεγχος και συμφωνία υπολοίπων πελατών-προμηθευτών
 • Παρακολούθηση χαρτοφυλακίου
 • Τιμολόγηση
 • Έλεγχος και παρακολούθηση δαπανών – αγορών
 • Οργάνωση γραφείου (e-mail, επιστολές, τηλέφωνο)
 • Έκδοση οικονομικών report.
 • Αρχειοθέτηση

 

Επιθυμητά προσόντα:

 • Απόφοιτος τμήματος Οικονομικής Κατεύθυνσης
 • Προϋπηρεσία 1-3 χρόνια σε ανάλογη θέση θα εκτιμηθεί
 • Άριστη γνώση ΕΓΛΣ
 • Επιθυμητή γνώση ERP Epsilon Net

Η εταιρία προσφέρει:

 •  Σταθερές αποδοχές και ασφάλιση
 • Συνεχής εκπαίδευση και προοπτικές εξέλιξης