Όροι χρήσης

Η προστασία του απορρήτου και της εμπιστευτικότητας των προσωπικών σας στοιχείων είναι πολύ σημαντική για εμάς.

ΧΡΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Το STAGER χρησιμοποιεί τα δεδομένα που συλλέγονται για διάφορους σκοπούς:

  • Για την παροχή και συντήρηση των υπηρεσιών μας
  • Για να σας ειδοποιήσουμε για αλλαγές στις υπηρεσίες μας
  • Για την παροχή υποστήριξης πελατών
  • Για τη συλλογή αναλύσεων ή πολύτιμων πληροφοριών, προκειμένου να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας
  • Για την παρακολούθηση της χρήσης των υπηρεσιών μας
  • Για τον εντοπισμό, την πρόληψη και την αντιμετώπιση τεχνικών ζητημάτων