Ανακαίνιση

Η ανακαίνιση ανελκυστήρων αναβαθμίζει την αξία του ακινήτου σας, αυξάνοντας παράλληλα το επίπεδο ασφάλειας & άνεσης των επιβατών.

Τι παίρνετε από εμάς
Γιατι χρειαζεται;

Ο ανελκυστήρας όπως και οποιοσδήποτε μηχανικός ή ηλεκτρολογικός εξοπλισμός μετά από πολυετή χρήση αρχίζει να φθείρεται και χρειάζεται αντικατάσταση.

H ανακαίνιση συνήθως πραγματοποιείται όταν ο ανελκυστήρας λόγω της παλαιότητας του, παρουσιάζει δυσλειτουργίες που ταλαιπωρούν ή μπορεί ακόμα και να θέσουν σε κίνδυνο την μεταφορά των χρηστών.

Άλλοι λόγοι που καθιστούν απαραίτητη την ανακαίνιση του ανελκυστήρα είναι η εναρμόνιση του με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα ή απλώς η αναβάθμιση της αισθητικής του.

Ποια τα οφελη;
  • Αντικαθίστανται τα επιμέρους παλαιά εξαρτήματα των ανελκυστήρων είτε επειδή έχουν υποστεί φθορά λόγω της χρήσης τους, είτε επειδή δεν πληρούν τις νέες προδιαγραφές που ορίζει η νομοθεσία.
  • Αναβαθμίζεται το επίπεδο ασφάλειας & άνεσης των χρηστών του ανελκυστήρα.
  • Βελτιώνεται η αισθητική των παλαιών θαλάμων, η οποία μειώνεται αισθητά με το πέρας του χρόνου
  • Επιτυγχάνεται η βέλτιστη λειτουργία του ανελκυστήρα.
  • Οι ανελκυστήρες που ανακαινίζονται έχουν μεγαλύτερη διάρκεια ζωής και δεν παρουσιάζουν συχνές βλάβες που αυξάνουν το κόστος της συντήρησης.
  • Βελτιώνεται η ενεργειακή απόδοση του ανελκυστήρα: μείωση της κατανάλωσης ενέργειας εως και 40% σε μηχανικό και εώς 30% σε υδραυλικό ανελκυστήρα.
  • Πιστοποιείται ο παλαιός ανελκυστήρας και ανανεώνεται η άδεια λειτουργίας του.
Γιατι να μας επιλεξετε;

Το τμήμα ανακαίνισης της STAGER, απαρτίζεται από μία ομάδα μηχανολόγων μηχανικών και τεχνικών που διαθέτουν μεγάλη εμπειρία σε έργα υψηλών προδιαγραφών, και υψηλή τεχνική κατάρτιση.

Λαμβάνουν συνεχή εκπαίδευση σε τεχνολογικές καινοτομίες, και είναι σε θέση να προτείνουν από τεχνικής άποψης, την πιο ασφαλή αλλά και συμφέρουσα λύση για τον ανελκυστήρα σας.

Δήλωση βλάβης ή ραντεβού συντήρησης;
Καλέστε μας
210-90-19-957
Εξυπηρέτηση 24/7
Αξιόπιστες λύσεις συντήρησης & εγκατάστασης