Πιστοποίηση

Η πιστοποίηση ανελκυστήρων είναι υποχρεωτική με βάση την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2014/33/ΕΕ και την κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 2604/Β/2008).

Σχετικά με την πιστοποίηση ανελκυστήρων
Γιατί χρειάζεται;

Στόχος της πιστοποίησης είναι η εξασφάλιση και τήρηση ενός ενιαίου επιπέδου ασφάλειας των υφιστάμενων ανελκυστήρων σε όλες τις χώρες της ευρωπαϊκής κοινότητας.

Για να πιστοποιηθεί ένας ανελκυστήρας θα πρέπει να πραγματοποιηθεί έλεγχος της εγκατάστασης του.

Ο έλεγχος του ανελκυστήρα περιλαμβάνει τη διενέργεια δοκιμών στις διατάξεις ασφαλείας του ώστε να επιβεβαιωθεί η καλή κατάσταση του ή να εντοπιστούν και να αποκατασταθούν τυχόν ελλείψεις που αφορούν την ασφάλειά του.

Ποια τα οφέλη;
  • Αναβάθμιση ασφάλειας των χρηστών
  • Συμμόρφωση ως προς τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας
  • Συμβολή στην μακροχρόνια καλή λειτουργία της εγκατάστασης του ανελκυστήρα
Σε ποιους απευθύνεται;

Η πιστοποίηση του ανελκυστήρα απευθύνεται σε περιπτώσεις εγκατεστημένων ανελκυστήρων που:

  • Δεν διαθέτουν πιστοποιητικό καλής λειτουργίας
  • Διαθέτουν σχετικό πιστοποιητικό με ληγμένη ισχύ
  • Διαθέτουν προέγκριση
  • Δεν έχουν καθόλου στοιχεία νομιμότητας
Δήλωση βλάβης ή ραντεβού συντήρησης;
Καλέστε μας
210-90-19-957
Εξυπηρέτηση 24/7
Αξιόπιστες λύσεις συντήρησης & εγκατάστασης