Πιστοποίηση

Η πιστοποίηση ανελκυστήρων είναι υποχρεωτική με βάση την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2014/33/ΕΕ και την κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 2604/Β/2008).

Σχετικά με την πιστοποίηση ανελκυστήρων
Γιατι χρειαζεται;

Στόχος της πιστοποίησης είναι η εξασφάλιση και τήρηση ενός ενιαίου επιπέδου ασφάλειας των υφιστάμενων ανελκυστήρων σε όλες τις χώρες της ευρωπαϊκής κοινότητας.

Για να πιστοποιηθεί ένας ανελκυστήρας θα πρέπει να πραγματοποιηθεί έλεγχος της εγκατάστασης του.

Ο έλεγχος του ανελκυστήρα περιλαμβάνει τη διενέργεια δοκιμών στις διατάξεις ασφαλείας του ώστε να επιβεβαιωθεί η καλή κατάσταση του ή να εντοπιστούν και να αποκατασταθούν τυχόν ελλείψεις που αφορούν την ασφάλειά του.

Ποια τα οφελη;
 • Αναβάθμιση ασφάλειας των χρηστών
 • Συμμόρφωση ως προς τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας
 • Συμβολή στην μακροχρόνια καλή λειτουργία της εγκατάστασης του ανελκυστήρα
Σε ποιους απευθυνεται;

Η πιστοποίηση του ανελκυστήρα απευθύνεται σε περιπτώσεις εγκατεστημένων ανελκυστήρων που:

 • Δεν διαθέτουν πιστοποιητικό καλής λειτουργίας
 • Διαθέτουν σχετικό πιστοποιητικό με ληγμένη ισχύ
 • Διαθέτουν προέγκριση
 • Δεν έχουν καθόλου στοιχεία νομιμότητας
Γιατι να μας επιλεξετε
 • Διαθέτουμε εξειδικευµένο τµήµα πιστοποίησης το οποίο απαρτίζεται από έµπειρους µηχανολόγους-µηχανικούς κατάλληλα εκπαιδευµένους και πλήρως ενήµερους για τις αλλαγές στην ισχύουσα νοµοθεσία.
 • Οι µηχανικοί μας είναι εξουσιοδοτηµένοι από διαπιστευµένο φορέα να εκτελούν τους αρχικούς ελέγχους  σε όλα τα είδη των ανελκυστήρων που εγκαθιστά η εταιρεία, και να εκδίδουν το πιστοποιητικό καλής λειτουργίας τους.
 • Σε συνεργασία με τους φορείς πιστοποίησης, ανταποκρινόμαστε άμεσα  στους περιοδικούς ελέγχους των ανελκυστήρων και την έκδοση των πιστοποιητικών.
 • Το τµήµα πιστοποίησης της εταιρείας  αναλαµβάνει άµεσα και χωρίς χρέωση την καταχώρηση των ανελκυστήρων στα µητρώα των αντίστοιχων δήμων καλύπτοντας πλήρως τις απαιτήσεις της Νοµοθεσίας.
Δήλωση βλάβης ή ραντεβού συντήρησης;
Καλέστε μας
210-90-19-957
Εξυπηρέτηση 24/7
Αξιόπιστες λύσεις συντήρησης & εγκατάστασης