Συντήρηση & Επισκευή

Η ορθή και τακτική συντήρηση του ανελκυστήρα εξασφαλίζει την εύρυθμη και ασφαλή λειτουργία του, και ταυτόχρονα επιμηκύνει τη διάρκεια ζωής των εξαρτημάτων του.

Γιατί να μας επιλέξετε;
Τεχνογνωσία

Η STAGER απασχολεί αδειοδοτημένο τεχνικό προσωπικό, εκπαιδευμένο και έμπειρο για την υλοποίηση της συντήρησης, καθώς και την επίλυση οποιουδήποτε τεχνικού θέματος.

Η συντήρηση της STAGER εξασφαλίζει την ασφάλεια του τελικού χρήστη, που επιτυγχάνεται μέσω του σωστού ελέγχου των επιμέρους ασφαλιστικών συστημάτων του ανελκυστήρα.

Εξειδίκευση

Σας προτείνουμε εξατομικευμένα και οικονομικά προγράμματα συντήρησης ανάλογα με τις ανάγκες του ανελκυστήρα και τις απαιτήσεις του κτηρίου.

Το προσαρμοσμένο τακτικό πρόγραμμα συντηρήσεων σας διασφαλίζει ότι όλα τα μεμονωμένα εξαρτήματα και συστήματα συντηρούνται την κατάλληλη στιγμή και σύμφωνα με όλους τους σχετικούς κανονισμούς.

Πιστοποιημένη ακρίβεια

Η συντήρηση του ανελκυστήρα διενεργείται βάσει ενός checklist συντήρησης το οποίο ορίζεται από το σύστημα διαχείρισης ποιότητας ISO 9001:2015.

Πρόληψη

Η πρόληψη εντοπίζει, προλαμβάνει και επιλύει δυνητικά σφάλματα προτού προκαλέσουν την διακοπή λειτουργίας του ανελκυστήρα.

Το ιστορικό του ανελκυστήρα σας καταγράφεται και παρακολουθείτε μέσω εξελιγμένων πληροφοριακών συστημάτων (CRM, Mobile Technology).

Άμεση απόκριση

Διαθέτουμε το μεγαλύτερο δίκτυο τεχνικών σε όλη την Ελλάδα, το οποίο βρίσκεται πάντα σε ετοιμότητα και δεσμεύεται για την άμεση αποκατάσταση της βλάβης εντός μιας ώρας.

Σε περίπτωση εγκλωβισμού, ο τεχνικός μας μπορεί να βρίσκεται στο χώρο σας μέσα σε 20 λεπτά το αργότερο.

Οι αποθήκες υλικών της εταιρείας μας διαθέτουν μία ευρεία γκάμα ανταλλακτικών για όλα τα είδη ανελκυστήρων.

Δήλωση βλάβης ή ραντεβού συντήρησης;
Καλέστε μας
210-90-19-957
Εξυπηρέτηση 24/7
Αξιόπιστες λύσεις συντήρησης & εγκατάστασης